daluur Created with Sketch. Facebook Created with Sketch. ideal Created with Sketch. Instagram Icon Created with Sketch. piekuur Created with Sketch. Created with Sketch. Twitter Created with Sketch. visa Created with Sketch.

Hoe inschrijven?

Wij zijn heel blij dat ook jij wilt leren duiken, vrijduiken of snorkelen.

Je kunt alleen of in groep inschrijven voor een van de opleidingen bij de TODI-school.
Stuur een mailtje naar duikschool@todi.be, met daarin:

  • de opleiding die je wilt volgen
  • het aantal deelnemers
  • naam & voornaam & leeftijd van iedere deelnemer
  • adresgegevens
  • telefoonnummer

Wij contacteren je dan, indien nodig, om verdere afspraken te maken.

Als je eerst wat meer informatie wenst, dan kun je ook even bellen: +32 (0)468 33 77 38.

Na je inschrijving ontvang je van ons een factuur. Zodra die betaald is, ben je zeker van je deelname aan de opleiding.***

We streven voor onze opleidingen naar een minimum aantal deelnemers. Het zou dus kunnen dat we de oorspronkelijk voorziene datums nog wijzigen, als er nog niet voldoende inschrijvingen zijn.

Voor het begin van je (vrij)duikopleiding vragen we je, voor alle zekerheid, om een medisch attest voor te leggen. We willen graag zeker zijn dat niet alleen jij, maar ook jouw lijf wil leren (vrij)duiken. Heb je geen medisch attest? Vul dan even de medische fiche van TODI in, asjeblieft. Dan kunnen we samen met jou beslissen of je direct het water in mag. Zo niet, dan is het echt waar beter voor jezelf om eerst even bij je huisarts langs te gaan voor een medisch onderzoek. Als je arts het goed vindt, krijg je van ons onmiddellijk ook een go.

***ANNULERING VAN DE RESERVERING

De klant is gerechtigd de reservering volledig door hem/haar te laten annuleren ten laatste 14 kalenderdagen voor de cursus plaats vindt, mits aftrek van een reservatiekost.

Annulering van de reservering dient te geschieden door middel van een ondubbelzinnige verklaring via e-mail gericht aan duikschool@todi.be.Todi zal onverwijld via e-mail de bevestiging van de ontvangst van de herroeping meedelen.

TODI verbindt zich ertoe het bedrag (exclusief reservatiekost), dat bij de reservering werd betaald, binnen de 14 kalenderdagen terug te betalen.

Bij annulering van de reservering door de klant binnen de 14 kalenderdagen, doch minstens 7 kalenderdagen voor de cursus, is TODI gerechtigd om 50% van het betaalde bedrag bij de reservering in te houden ter dekking van de annuleringskost, tenzij op vertoon van een geldig medisch attest.

Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor de cursus, is TODI gerechtigd om het volledige bij de reservering betaalde bedrag in te houden ter dekking van de annuleringskost, tenzij op vertoon van een geldig medisch attest.

Bij annulering door de klant is TODI gerechtigd om nieuwe reserveringen voor de periode in kwestie aan te nemen.

 

 


x

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en krijg als eerte onze exclusieve aanbiedingen!

Wanneer je je aanvraag verstuurt, ga je akkoord met de verwerking van je gegevens zoals vermeld in ons privacybeleid, wij hechten veel belang aan je privacy.